Voor inwoners door inwoners van Ossendrecht

Ideeën

We luisteren naar de ideeën en wensen van de inwoners van Ossendrecht. Brengen deze in kaart en waar mogelijk helpen we met het maken van de volgende stap.

Samen

Samen met inwoners zorgen voor zo leefbaar mogelijk Ossendrecht. We hebben een nauwe samenwerking met de gemeente Woensdrecht. Maar ook een groot netwerk die we kunnen inzetten.

Initiatieven

Wij ontplooien en faciliteren samen met de inwoners initiatieven voor het verbeteren van de leefbaarheid in Ossendrecht. Dit kan zowel denkkracht, finaciëel als uitvoerend zijn.